Ośrodki odwykowe

Ośrodki odwykowe pomogą w leczeniu alkoholizmu

ośrodek uzależnień alkoholowych

Każde uzależnienie niesie za sobą poważna konsekwencje. Alkoholizm, narkomania, uzależnienie od leków czy dopalaczy rujnują nie tylko zdrowie fizyczne i psychiczne osoby uzależnionej, ale niszczą też ich życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Krzywdzą osobę chorą (nałogi są chorobą) i osoby z jego najbliższego otoczenia. Jedynym sposobem na powrót do normalnego życia jest leczenie oferowane przez ośrodki odwykowe. Osoby uzależnione bardzo często są przekonane, że same pokonają swoje słabości, jeśli tylko będą chciały. Są to jednak złudzenia. Chory wymaga bowiem profesjonalnej psychoterapii łączonej z farmakoterapią. Dlatego ośrodki odwykowe i alkoholizm zawsze muszą iść w parze. Pomoc psychologa czy psychiatry jest niezbędna nie po to, by zdiagnozować problem, bo pacjent (czy jego rodzina) sam najczęściej zdaje sobie sprawę ze swego uzależnienia, ale by odnaleźć przyczyny problemu i odszukać drogi wyjścia z matni.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nałogowiec nie ma szans na całkowite pozbycie się uzależnienia bez fachowej pomocy, silna wola tu nie wystarcza, po okresie abstynencji nałóg okazuje się silniejszy. Ośrodki odwykowe dla alkoholików oferują profesjonalną i rzetelną pomoc. Takich placówek na terenie kraju jest wiele. Niektóre specjalizują się wyłącznie w terapii alkoholizmu, inne leczą narkomanów, jeszcze inne podejmują się pomocy pacjentom bez względu na rodzaj uzależnienia.

Czym jest profesjonalny ośrodek terapii uzależnień?

Leczenie uzależnienia od alkoholu czy narkotyków wymaga zastosowania określonych procedur, dlatego zazwyczaj prowadzi je wyspecjalizowany ośrodek terapii uzależnień. Zalicza się do nich farmakologiczne odtruwanie organizmu, podbudowanie odporności pacjenta, a także terapię psychologiczną i terapię grupową. Jednym z czynników, który zwiększa sukces wyleczenia, jest stworzenie odpowiedniej atmosfery. Ośrodek dla uzależnionych to miejsce, w którym wszystko skoncentrowane jest na stworzeniu najbardziej optymalnego środowiska. Pomijając wyposażenie, gabinety medyczne czy sale do terapii grupowej ośrodek uzależnień ma też specyficzną lokalizację, często z dostępem do parku lub ogrodu oraz miejscem rekreacji na powietrzu. Cechy, które powinny wyróżniać dobry ośrodek dla uzależnionych, to przede wszystkim:

  • wykwalifikowany personel medyczny,
  • doświadczeni terapeuci i psychoterapeuci,
  • indywidualne podejście do pacjenta włącznie z dostosowaniem programu terapii do jego potrzeb,
  • komfortowe warunki zamieszkania i niezbędne wyposażenie,
  • oferta dodatkowych zajęć, możliwość uprawiania sportu, rozwijania zainteresowań w czasie wolnym.

Ośrodek terapii uzależnień staje się dla pacjenta domem na około 30 dni. Zapewnienie mu komfortu codziennych czynności, wygodnego noclegu, możliwości wypełnienia czasu korzystnie wpływa na psychikę i pomaga w trudnej walce. Warto pamiętać, że terapia alkoholowa to pokonywanie poważnych z punktu widzenia pacjenta problemów psychicznych. Dlatego tak ważne jest, aby warunki, jakie zapewnia ośrodek uzależnień, nie powodowały dyskomfortu.

Istotny jest wybór ośrodka odwykowego. Niektóre mają wysoką renomę wynikającą z wieloletniego funkcjonowania, a co za tym idzie – szczycą się dużą liczbą wyleczeń. Inne dopiero rozpoczynają działalność i swą pracą chcą zasłużyć na dobrą opinię, a przede wszystkim na wdzięczność pacjentów i ich rodzin. O jakości pracy ośrodka decyduje odpowiednia kadra lekarska, indywidualnie przeprowadzane terapie, konsultacje internistyczne i psychiatryczne (pacjenci często obciążeni są chorobami będącymi skutkiem nałogu), a także warunki, jakimi dany ośrodek dysponuje. Kameralna atmosfera, dobre warunki bytowe, możliwość wypoczynku i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu - to wszystko sprzyja zdrowieniu i to wszystko jest w stanie zapewnić prywatny ośrodek odwykowy.