Leczenie uzależnień

leczenie uzależnienia od alkoholu

Chcąc zdefiniować uzależnienie w ujęciu teoretycznym powiemy, że jest ono nabytą silną potrzebą stałego zażywania jakiejś substancji bądź powtarzania jakichś zachowań. To jednak tylko teoria. Zrozumienie tego, jak naprawdę wyglądają mechanizmy nałogu wymaga przeżycia uzależnienia na własnej skórze. My, prowadząc leczenie uzależnień, ani na chwilę nie zapominamy o tym, że zarówno alkoholizm, narkomania, jak i uzależnienie od zakupów, hazardu czy Internetu to bardzo poważne choroby. 

 

Choroby, które wyniszczają człowieka doszczętnie – zarówno jego ciało, jak i umysł. Rozumiemy również, że w przypadku każdej osoby uzależnienie wygląda i przebiega zupełnie inaczej, a stosowane metody pracy terapeutyczne muszą być jedynie wskazówkami. Sam kierunek, tempo i przebieg terapii dla każdego pacjenta powinny być wypracowywane indywidualnie. To właśnie takie podejście sprawia, że leczenie uzależnienia alkoholowego oraz innych szkodliwych nałogów w Klinice VIP przynosi tak dobre efekty.

 

Leczenie uzależnienia od alkoholu

 

Chociaż każdy rodzaj uzależnienia stanowi poważny problem, do najbardziej „toksycznych” zalicza się alkoholizm. Jest on problemem społecznym, który nie wybiera środowiska. Na uzależnienie od alkoholu cierpią osoby z marginesu społecznego i na eksponowanych stanowiskach. Choroba dotyka ludzi młodych oraz osoby w zaawansowanym wieku. Nie wybiera też płci, ani wielkości skupiska ludzkiego. Leczenie uzależnienia od alkoholu wymaga długiej, wieloetapowej pracy. Pierwszym krokiem na tej drodze jest uświadomienie pacjentowi jego choroby oraz potrzeby pomocy. Tylko wtedy terapia gwarantuje pozytywne efekty.

 

Leczenie uzależnień od alkoholu wymaga zarówno działań medycznych, jak i kształtowania psychiki pacjenta. Wstępem do terapii alkoholowej jest chemiczne odtruwanie organizmu. Złagodzenie dolegliwości sprawia, że możliwe jest skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu w odniesieniu do psychiki pacjenta. Oznacza to pracę nad pokonywaniem lęków, budowaniem poczucia własnej wartości i poszukiwaniem swojego miejsca w społeczeństwie. Terapia grupowa to jeden z elementów wsparcia w tym procesie. Na leczenie uzależnień od alkoholu składa się także praca z rodziną.,/p>

 

Jak prowadzimy leczenie uzależnień alkoholowych i innych? Nad prawidłowym przebiegiem każdej terapii czuwa dr Sławomir Wolniak – doświadczony psychiatra, specjalizujący się w leczeniu nałogów od wielu lat. Terapia prowadzona jest holistycznie i wielotorowo. Każdy Pacjent Kliniki może oczekiwać wsparcia:

 

• medycznego – badanie internistyczne jest ważną częścią oceny stanu pacjenta przed rozpoczęciem terapii, w trakcie jego trwania i po zakończeniu procesu,
• psychoterapeutycznego – terapia indywidualna oraz w niewielkich grupach prowadzona jest z wykorzystaniem metody poznawczo – behawioralnej, która pozwala Pacjentowi zrozumieć mechanizmy uzależnienia i lepiej radzić sobie z chęcią sięgnięcia po kolejny kieliszek czy wykonania kolejnego zakładu,
• psychiatrycznego – uzależniony jest bardziej podatny m.in. na choroby takie, jak depresje, nerwice w procesie wychodzenia z nałogu, więc wsparcie psychiatry jest koniecznością,
• farmakologicznego – odpowiednio dobrane substancje lecznicze pomagają walczyć z uczuciem „głodu” i przyspieszają proces uwalniania się od nałogu.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o stosowanych przez nas metodach terapeutycznych – zadzwoń lub napisz.