Jak przebiega terapia odwykowaAlkoholizm bywa nazywany chorobą XXI wieku. Wraz z innymi uzależnieniami oraz schorzeniami psychicznymi zbiera on coraz większe żniwo. Od nałogu alkoholowego nie da się całkowicie wyzwolić, terapia uzależnień trwa przez całe życie. Nie jest możliwe również samodzielna poradzenie sobie z problemem, który stał się uzależnieniem. Na szczęście w naszym kraju terapia alkoholizmu jest dość szeroko dostępna. W większych i mniejszych miastach nie brakuje poradni oraz ośrodków, w których pomocy może zasięgnąć zarówno osoba uzależniona, gotowa stawić czoła swoim problemom, jak i jej bliscy. Terapia alkoholowa może być prowadzona w sposób ambulatoryjny lub dzienny, jednak najskuteczniejsze jest prowadzone w trybie stacjonarnym kompleksowe leczenie odwykowe w wyspecjalizowanym ośrodku. Dowiedz się, jak przebiega terapia dla alkoholików w takiej placówce.

Jak wygląda odwyk alkoholowy w wyspecjalizowanym ośrodku?

Na odwyk dla alkoholików może zgłosić się każdy. Warunkiem jest rezerwacja miejsca i wniesienie odpowiedniej opłaty lub, w przypadku ośrodków współpracujących z NFZ, przedstawienie odpowiedniego skierowania od lekarza. Niekiedy stosuje się także leczenie przymusowe zaordynowane przez sąd. W placówce odwykowej należy się stawić na trzeźwo.

Pobyt w ośrodku zwykle rozpoczyna detoksyfikacja i odtruwanie organizmu. Jest to czas na usunięcie toksyn nagromadzonych w ciele pacjenta podczas długotrwałego nadużywania alkoholu. Tylko w ten sposób można pozbyć się przykrych objawów tzw. syndromu odstawienia. Podawane podczas detoksu elektrolity pomagają nawodnić organizm i uzupełnić ważne składniki odżywcze. Do odtruwania stosuje się odpowiednie dawki środków farmakologicznych.

Leczenie dla alkoholików to jednak przede wszystkim terapia. Ośrodek walki z uzależnieniami powinien dysponować doskonale przygotowanymi i doświadczonymi terapeutami, którzy specjalizują się w pracy z uzależnionymi. Przy leczeniu nałogów szczególną rolę odrywa terapia grupowa, która umożliwia wymianę spostrzeżeń i pozwala zapoznać się z problemami innych uzależnionych. Jednocześnie grupa oferuje sobie wzajemne wsparcie, co pozwala oprzeć się chęci nawrotu. Uzupełnieniem leczenia powinny być indywidualne sesje z terapeutą, podczas których można szczegółowo omówić szczególnie kwestie osobiste. Terapia antyalkoholowa powinna obejmować też bliskich chorego, ponieważ uzależnienie oddziałuje również na nich. Często organizuje się więc rodzinne sesje terapeutyczne jeszcze podczas pobytu w ośrodku.

Terapia odwykowa – program 12 kroków

Najskuteczniejsze terapie alkoholowe opierają się na wypracowanym przez wspólnoty AA programie 12 kroków, który sprawdza się także w przypadku walki z innymi uzależnieniami. Pierwszy punkt dotyczy przyznania się przed samym sobą co do bezsilności wobec uzależnienia. Kolejne kroki osiąga się stopniowo, według indywidualnych postępów terapii. Program stawia duży nacisk na wsparcie bliskich oraz grupy terapeutycznej, kładzie też duży nacisk na duchowość i zawierzenie się sile wyższej. Powstały jednak również modyfikacje tego programu, które eliminują czynnik religijny.

Terapia odwykowa dla alkoholików w prywatnym ośrodku

Najskuteczniejsze terapie alkoholowe to te odbywające się w trybie stacjonarnym, w wyspecjalizowanych ośrodkach. Wybierając renomowaną, prywatną placówkę można liczyć na dodatkowe udogodnienia, które pomogą pacjentowi rozpocząć nowe, wolne od nałogu życie. Standardowa terapia alkoholizmu prowadzona jest w kameralnych i komfortowych warunkach, dzięki czemu możliwy jest odpoczynek i wyciszenie oraz zachowanie anonimowości. Dodatkowe zajęcia obejmujące możliwość uprawiania sportów i rozwijania swoich zainteresowań czy też masaże i inne zabiegi SPA sprawiają, że leczenie odwykowe niekiedy może bardziej przypominać luksusowe wakacje. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wykwalifikowanej kadrze pacjenci mają jednak zapewnione maksymalnie korzystne warunki do terapii.